Mesane Pili – Sakral Nöromodülasyon 2018-01-16T22:33:34+00:00

Sakral Nöromodülasyon

MESANE PİLİ NEDİR?

Sakral bölgedeki sinirleri uyaran ve burada var olan sinirsel problemi çözmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir.

* Sakral sinir kökü ön yüzü yerleştirilen bir elektrodla sürekli uyarılır. Bu uyarılma kişi tarafından hissedilmez- acı vermez- ağrı duyulmaz.

BU İŞLEM BİLİNEN VE TEDAVİDEKİ YERİ KANITLANMIŞ BİR UYGULAMADIR: ABD’DE FDA ONAYI VE AVRUPADA YAYGIN KULLANIMI MEVCUTTUR:

Kime Sakral Nöromodülasyon?

 Botoksa ve ilaçlara dirençli aşırı akrif mesanede
tek çözüm

Mesane kontrol problemleri sıkıntı veren ve halsizliğe neden olan problemlerdir. Az ya da büyük miktarda idrar kaçırıyor
olabilirsiniz veya mesanenizi tamamen boşaltamayabilirsiniz. Bu problemler bireyin yaşam tarzına müdahale edebilir ve
günlük basit aktiviteleri ve sosyal yaşamı güçleştirebilir. İdrar kaçırma korkusuyla kendinizi kısıtlanmış veya kendinizi sürekli
olarak banyoya yakın yerlerde bulunmaya zorunlu hissedebilirsiniz.

#mesanepili normal sinir aktivitesinin onarılmasına yardımcı olur böylece normal şekilde idrara çıkabilirsiniz. Bu tedavi çerçevesinde implante edilen küçük bir cihaz ile kuyruk sokumunun hemen üzerinde yer alan sinire düşük düzeyde elektrik sinyalleri gönderilir.

İdrar Kaçırma ve İdrar Yapamamaya Mesane Piliyle Çözüm

Sakral Nöromodülasyon

Sakral sinir stimülasyonu denilen bu yöntem ile sırtta sakrum kemiğine yerleştirildiğimiz elektrotlar, bir pil yardımı ile mesanenin kasılmasını sağlayan sinirleri uyararak, hastaların bu konudaki sorunlarının giderilmesini sağlar. Mesane pili bu anlamda hastaların yaşam kalitelerini oldukça iyileştirebiliyor.

Sakral Stimulator için Elektrod ve Uyaran Pil

Sakral sinir stimülasyonu denilen bu yöntem ile sırtta sakrum kemiğine yerleştirildiğimiz elektrotlar, bir pil yardımı ile mesanenin kasılmasını sağlayan sinirleri uyararak, hastaların bu konudaki sorunlarının giderilmesini sağlar. Mesane pili bu anlamda hastaların yaşam kalitelerini oldukça iyileştirebiliyor.

Etkili

İlaçlara ve diğer tüm tedavilere dirençli aşırı aktif mesane, idrar kaçırma ya da yapamama durumlarında ameliyatlardan önce günümüzdeki önemli bir tedavi seçeneğidir.

Cerrahiden ve Ameliyattan Kurtulma

Tüm tedaviler  başarı elde edilemeyen olguların yarısından fazlası bu yöntemle tedavi olur ve mesanenin tamamının alınması gibi çok büyük ve ağır bir ameliyattan kurtulmuş olur.

Ağrılara Son

Nedeni saptanamayan kronik pelvik ağrıda, mesane ağrı sendromunda, ilaçlara yanıt alınamayan vakalarda kullanilabilir.

Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir.

Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir.

Mesane pili ile uyarılan bölüm

Mesane pili ile uyarılan bölüm

Mesane pili ile S3 sakral sinir kökü uyarılır. Buradana dağılan sinir uçları ilgili yerlere ileti götürür ya da gelen iletileri düzenler.

Mesane pili ile Mesaneye, idrar kanalı çıkışına giden sinirler uyarılır

 • SGK yani kurum ödemesi için Üniversite hastanesi ya da Eğitim Araştırma Hastaneleri ÜROLOJİ kliniklerinde konunun uzmanı kişilerce yapılabilir.
 • Sakral kemik üzerinde implant yani elektrod yerleştirebilecek deneyim ve uzmanlıkta olan hekimlerce uygulanmalıdır.
 • Bu uygulama için Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Kursları almış olma, uzun süredir bu uygulamayı yapıyor olma ve olası sorunlarla başa çıkabilecek uzman seçilmelidir.

Mesane kasında yetersizlik- yeterli kasılamamaya bağlı idrar yapamayan hastalar:

Bu hastalar ani ve sebepsiz idrar yapma zorluğu yaşayan hastalardır ve genellikle altta yatan bir hastalık bulunmaz.

AŞIRI AKTİF MESANE

Mesane aşırı aktivitesine bağlı çok fazla kasılma ve sürekli sık idrara gitme, idrar kaçırma olan hastalar ( SGK ödemesi için Botox yapılmış olma şartı var )

İnterstisyel Sistit ( ücretli süre sınırı yok: SGK ödemesi için bu tanıyı en az 5 yıldır almış olma şartı var)

– İnterstisyel sistit tanınız mutlaka genel anestezi altında ve mesane sıvı ile doldurularak konulmuş olmalıdır ( hidrodistansiyon ve/veya biyopsi)

AĞRI SENDROMLARI

 • Ağrılı mesane sendromu
 • Mesane ağrı problemleri
 • Kronik her türlü tedaviye cevapsız pelvik ağrılar
 • Kadın vajen-vulva ağrıları
 • Nöropatik testis ağrıları
 • Kronik prostat ağrıları

İdrar kanalı çıkışında istemsiz kasılmaların olduğu ve gevşeyememe sorunu olan genç ve erişkin kızlarda
( Fowler sendromu)

 • Büyük abdest (Gaita) Kaçırma
 • Kabızlık
 • Gaz kaçırma

Bazı tipte nörojen mesane, spina bifida, MS hastaları

1- Sakral Nöromodülasyon yani mesane pili uygulayabilecek bir merkez ( üniversite, EAH, Özel Hastane)

2- Bu uygulamayı sıkça yapan, konusunda uzman ve bir problem çıktığında yani komplikasyon, düzeltme, yeniden ayarlama gerektiğinde- bunu giderebilecek yeterlilik ve tecrübede hekim

Evet!

SGK ve özel sigorta kurum ödemesi olan bir tedavidir.

Kurum ödemesi için yaş ve bazı şartlar bulunur ancak özel sigorta için bu şartlar aranmaz.

Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulanma şartı

Aşağıda yer alan şartlar karşılanmış ve 55 yaşın altında iseniz ödeme yapmanıza gerek bulunmaz.

Özel hastanelerde ödeme farklılık gösterir.

 • Detaylı muayene ve değerlendirme
 • Nöroloji muayenesi, konsültasyonu
 • Psikiyatri muayene ve konsültasyonı
 • Konsey raporu
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri heyet raporu
 • Muayene,
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri Konseyi
 • İşeme günlüğü- sıklık/hacim çizelgesi
 • Ürodinami incelemesi, EMG
 • Sistoskopi (gerekli olgularda)
 • Kaçırma atakları not edilmeli
 • Sfinkter değerlendirmesi
 • Anal manometri
 • Endoanal ultrason
 • Gastroenteroloji
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • Genel Cerrahi değerlendirmeleri gerekli!
 • Mental retardasyon = Zeka geriliği
 • Psikiyatrik hastalık
 • Cihaz kullanma yeteneği olmayan hastalar
 • Prostat, Şeker hastalığı (Diyabet), Taş, Tümöre bağlı idrar tıkanıklığı
 • Tam sinir kesisi olan Spina Bifidalı Hastaları

Kontrendikasyonları

 • Genel durum bozukluğu
 • Girişim yerinde enfeksiyon
 • Rektal prolapsus
 • Ventriküler stimülatör gerektiren kardiyak rahatsızlığı olan hastalar
 • Test basamağına yetersiz yanıt veren hastalar
 • Gebelik
 • Mental kapasitesi yeterli olmayan hastalar
 • Potansiyel Ürolojik KE
 • BPH, Üretral darlık, Malignite, mesanede yapısal anomali
 • Sakrumda kemik anomalisi (agenezi)

Prof. Dr. Rahmi Onur

Daha Fazla bilgi Alın

Mesane Pili hakkında daha fazla bilgi almak için iletişime geçin.

BİLGİ AL

Sorunuz mu var?

Nörojen mesanede SGK ödemesi bulunmamaktadır.

73.23. Sakral sinir stimülatörleri

(1) Üniversite Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde (eğitim kliniği olan); Üroloji. Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerince oluşturulacak konsey kararınca ve bu 3 (uç) branştan hekimin birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Genel Endikasyonlar:
a) 55 (elli beş) yaş altında olmalı.
b) Hasta cihaz hakkında bilgilendirilmeli ve hastanın cihazı kullanabilecek bilişsel ve psikolojik yetide olup olmadıgı psikiyatri konsültasyonu ile belgelendirilmeli.
e) Noroloji konsultasyonu ile işeme bozukluğuna neden olabilecek bir bozukluğunun olmadıgının belgelendirilmesi.
ç) Kalıcı implantasyona geçmek için, test aşamasında klinik semptom ve bulgularda en az %50 azalma saptanmış olmalıdır.

(3) Tıbbi endikasyonlar
a) Kronik uriner retansiyonu
1) Bu sürecin en az 1 (bir) yıl devam ettigi hastalara uygulanmalı.
2) Ürodinamik olarak:
1- Mesane kapasitesi ve kompliyans normal olmalı
2- İntravezikal obstruksiyon olmamalı
3- Detrusör kontraksiyon bozuklugu olmalı ve bu durumun etyolojisinde miyojenik nedenler olmamalı
b) Refraktör idyopatik aşırı aktif mesane
1) Antimuskarinik ve intradetrüsör botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap vermeyen ve en az 2 (iki) yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir.
c) Ağrılı mesane sendromu (interstisyel sistit)
1) Bu tanıyı aldıktan sonra en az 5 (beş) yıl geçmiş ve yapılan tüm oral ve intravezikal tedavilere cevap vermeyen hastalara uygulanabilir.