İdrar Kaçırma ve İdrar Yapamamaya Mesane Piliyle Çözüm

Mesane pili ile sırtta sakrım kemiğine yerleştirilen elektrodlar
bir pil yardımı ile işeme fonksiyonlarını düzenler.

MESANE PİLİ NEDİR?

Sakral nöromodülasyon tıbbi uygulamasının diğer ismidir.
Bu uygulama ile kuyruk sokumunda yer alan ve mesaneyi uyaran sinirlerden biri olan Pudendal sinirin aktive hale getirilmesi ya da sorunlu çalışan bu sinirin düzgün çalışması sağlanır. Sakral Nöromodülasyon (SNM) pelvik taban ile beyin arasındaki sinyalleri taşıyan sakral sinirleri elektriksel olarak uyarır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

MESANE PİLİ NASIL UYGULANIR?

Mesane pili yani Sakral Nöromodülasyon sakal sinir üzerine yerleştirilen elektrodermal ve bunu uyaran jeneratörden oluşur. vücut dışından belli olmaz ve hissedilmez. Uyarıcı jeneratöre pil ya danörostimülatör denir ve çok az bir kesi ile yani minimal invaziv bir cerrahi işlemle kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
Sakral Nöromodülasyon sistemi bazı özel durumlarda tedavi gereksinimlerini karşılamak için en iyi yanıtı elde etmek amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen veya durdurulabilen bir sistemdir.

KİME UYGULANIR?

MESANE PİLİ (SAKRAL NÖROMODÜLASYON) UYGULAMA ALANLARI

  • İdrar kaçırma (İlaç ve botoksa dirençli)
  • İdrar Aciliyeti (önlenemeyen)
  • Sık sık idrar yapma (İlaçla düzelmeyen)
  • İdrarda Tıkanıklık
    (Prostat, taş, nörojen mesane) olmadan idrar yapamama
  • Kronik Pelvik Ağrı ( uzun süredir bulunması ve ilaçlarla iyileşme olmaması)
  • İnterstisyel Sistit ( sistoskopi ile hastalık doğrulanmış olmalıdır)
  • Kronik dışkı veya gaz kaçırma
  • Kronik kabızlık
sakral
Bu işlem her hastada farklı sonuçlar verebilir çünkü her hastadaki sinir hasarı, sinirsel ileti bozukluğu farklı olmaktadır. Bu nedenle mesane pili başarısı hastadan hastaya değişir.
Mesane pili yani InterStim® Sistemi (nörostimülatör ve elektrod) minimal invaziv bir cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir. Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir.

Sakral Nöromodülasyon

Mesane Pili Başarısı Nasıl Anlaşılır?

Düzelme, şikayetlerde mesane pili test aşamasında ( ortalama 2-3 hafta- maksimum 1 ay beklenir) itibaren ≥%50 azalma olarak tanımlanır.

Hekim ve hastamız 3-7 gün içinde SNM tedavisinin semptomlar üzerinde uzun vadeli kontrol sağlayıp sağlamadığını tespit edebiliriz.
Temel değerlendirme (3 ila 7 gün)
Geçici elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa hasta implante edilen pil ile doğrudan uzun süreli tedaviye geçebilir.
Bu değerlendirme kesin veya başarısız olursa, İleri değerlendirme önerilir veya geçici elektrot kolayca çıkarılabilir.
İleri düzey değerlendirme (14 -21 güne kadar)
İmplante edilmiş bir elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa bu elektrot yerindekalabilir;dahasonradahili nörostimülasyon cihazı implante edilecektir.
Telin hareketi de dahil olmak üzere değerlendirme sırasında cihazla ilgili teknik problemler ve geçici ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hastalar test cihazının çalıştırılması hakkında talimat verilmeli ve değerlendirme ve aktivite kısıtlamaları ilgili diğer önlemler dikkate alınmalıdır.

Nörojen Mesanede Mesane Pili

Mesane pili yani Sakral nöromodülasyon mesaneye ait patolojileri tedavide kullanılır. Ancak, nörojen mesanesi olan hastalarda diğer hastalara oranla daha az çalışma, tecrübe ve bilgi bulunur.

Eğer işeme sorununuz:

– düşme
– kaza
– spina bifida
– travma
– Felç
– Beyin kanaması
– Multiple skleroz
– Demans-bunama
– Shy Drager
– Parkinson
– Geçirilmiş bel ameliyatları

Prof. Dr. Rahmi Onur Bilgilendiriyor

Güncel içerikler

Ağrılı Mesane

KADINDA KRONİK AĞRILI MESANE SENDROMU VE İNTERSTİSYEL SİSTİTE BAĞLI AĞRI Kadı...